avgränsad

avgränsad
• avgränsad, ringa, reducerad, limiterad

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • limiterad — • avgränsad, ringa, reducerad, limiterad …   Svensk synonymlexikon

  • reducerad — • avgränsad, ringa, reducerad, limiterad …   Svensk synonymlexikon

  • begränsad — • ensidig, inskränkt, trång, begränsad • avgränsad, ringa, reducerad, limiterad …   Svensk synonymlexikon

  • ringa — • telefonera • fåtalig, ringa, sällsynt • lite, litet, obetydligt, en smula, en, aning, i ringa grad • avgränsad, ringa, reducerad, limiterad • lindrig, lätt, obetydlig, liten, svag …   Svensk synonymlexikon

  • snäv — • kortsiktig, kortfristig, snäv, tillfällig • trång, smal, knapp, stramande • kortsiktig, kortfristig, snäv • avgränsad, ringa, reducerad, limiterad …   Svensk synonymlexikon

  • entitet — s ( en, er) ting, föremål, avgränsad företeelse …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • fastighet — s ( en, er) JUR avgränsad enhet av jord (fast egendom) med tillhörande byggnader, äv. hyreshus, villa …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”